CÁC DÒNG XE TẠI TOYOTA PHAN THIẾT - BÌNH THUẬN

TOYOTA VELOZ 2023

Giá từ:   Veloz Cross      658.000.000 
              

xem bảng giá

TOYOTA VIOS 2023

Giá từ:   Vios E MT, E CVT, G : 479,000,000
              

xem bảng giá

TOYOTA ALTIS 2023

Giá từ: Altis 1.8G,V,HV   725.000.000 VNĐ
phiên bản cũ 719.000.000 VNĐ
         

xem bảng giá

TOYOTA CAMRY 2023 Thái Lan

Giá từ: Camry 2.0G, 2.Q, 2.5Q, HV       1.105.000.000 VNĐ
            

xem bảng giá

TOYOTA FORTUNER 2023

Giá từ: 
 Fortuner  1.026.000.000,
 

xem bảng giá

TOYOTA Raize 2023

Giá từ:   Raize 1.0L 552.000.000,
             

xem bảng giá

TOYOTA INNOVA New 2023 

Giá từ: Innova Cross 1.8V 810.000.000VNĐ
            Innova Cross hybrid 990.000.000VNĐ

xem bảng giá

TOYOTA COROLLA CROSS 

Giá từ:  Cross G, V, HV   755.000.000Đ
             

xem bảng giá

TOYOTA WIGO

Giá từ: 360,000,000 VNĐ

xem bảng giá

LAND CRUISER PRADO

Giá từ:  2.588.000.000 VNĐ

xem bảng giá

TOYOTA ALPHARD

Giá từ: 4.280.000.000 VNĐ

xem bảng giá

TOYOTA HILUX

Giá từ: 852,000,000 VNĐ

xem bảng giá

LAND CRUISER

Giá từ: 4.286,000,000 VNĐ

xem bảng giá

TOYOTA AVANZA 2023

Giá từ:  Avanza  MT, AT  558.000.000 VNĐ
             

xem bảng giá

TOYOTA YARIS CROSS

Giá từ: 730.000.000 VNĐ

xem bảng giá

TOYOTA WIGO

Giá từ: 352.000.000

xem bảng giá

TOYOTA YARIS

Giá từ: 668.000.000

xem bảng giá

TOYOTA VIOS

Giá từ: 478.000.000 , 531.000.000 , 581.000.000 VNĐ

xem bảng giá

TOYOTA CAMRY

Giá từ: 1.050.000.000 , 1.167.000.000 , 1.349.000.000 , 1.441.000.000 VNĐ

xem bảng giá

TOYOTA ALTIS 2022

Giá từ: 719.000.000 , 765.000.000, 860.000.000 VNĐ

xem bảng giá

TOYOTA COROLLA CROSS

Giá từ:  730.000.000 , 830.000.000 , 920.000.000

xem bảng giá

TOYOTA VELOZ NEW

Giá từ:  648.000.000 , 688.000.000 VNĐ

xem bảng giá

TOYOTA AVANZA NEW

Giá từ:  548.000.000, 588.000.000 VNĐ

xem bảng giá

TOYOTA FORTUNER

Giá từ:  995.000.000, 1.080.000.000, 1.195.000.000

xem bảng giá

LAND CRUISER

Giá từ: 4.060.000.000

xem bảng giá

LAND CRUISER PRADO

Giá từ:  2.548.000.000

xem bảng giá

TOYOTA Veloz Cross

Giá từ: Coming soon

xem bảng giá

TOYOTA AVANZA

Giá từ: Coming soon

xem bảng giá

TOYOTA INNOVA

Giá từ: 750.000.000

xem bảng giá

TOYOTA ALPHARD

Giá từ: 4.240.000.000

xem bảng giá

TOYOTA HIACE

Giá từ: 1.176.000.000

xem bảng giá

TOYOTA HILUX

Giá từ: 628.000.000

xem bảng giá